Lukratívna príležitosť v oblasti bezpečnostných a ochranných okenných fólií

Holger Geiser, špecialista na okenné fólie pre budovy, spoločnosť Spandex

Na prvý pohľad sa môže zdať, že bezpečnostné a ochranné fólie predstavujú na trhu úzku medzeru. V skutočnosti však môžu byť cenovo dostupným spôsobom, ako rozvíjať vaše podnikanie. Ak máte skúsenosti s aplikáciou fólií, napríklad na výklady, vozidlá a značenia, potom sú okenné fólie na budovy len ďalšou oblasťou, ktorú môžete pokryť.

Už som hovoril o príležitostiach v oblasti protislnečných fólií, ale ďalší zaujímavý trh je v oblasti použitia bezpečnostných a ochranných fólií na sklo.

Pozrime sa najprv na bezpečnostné fólie.

Čo sú to bezpečnostné okenné fólie?

Jednoducho povedané, číre bezpečnostné okenné fólie chránia obyvateľov budovy pred zranením spôsobeným rozbitím skla. Napríklad, ak by niekto spadol do skla. Fólia pôsobí ako laminát, vďaka ktorému je sklo odolné voči rozbitiu, zachováva celistvosť sklenenej tabule a drží rozbité črepy pohromade. Tým sa zabráni porezaniu a roztrhnutiu, a tým aj zraneniu osôb.

Fólie sú použiteľné v akejkoľvek budove s bežným systémom zasklenia z plaveného skla. Sú vhodné najmä pre školy, škôlky, univerzity a verejné budovy.

Certifikácia a aplikácia

Podľa európskej legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musí sklo v budovách spĺňať normu EN 12600 – Odolnosť proti nárazu človeka. Vrstvené sklo sa testuje podľa tejto normy, ale bežné „plavené sklo“ môže spĺňať túto normu len vtedy, ak je vylepšené vhodnou bezpečnostnou fóliou.

To otvára veľké možnosti pre inštalatérov bezpečnostných fólií.

Samotná okenná fólia musí byť testovaná a certifikovaná nezávislou akreditovanou verejnou inštitúciou. Fólie sa delia do dvoch kategórií: podľa hrúbky a odolnosti fólie, ktorá sa klasifikuje od 100 do 240 mikrónov.

Ďalšou vecou, ktorú je potrebné si uvedomiť, je, že bezpečnostná fólia by mala spĺňať požadovanú normu. Na okrajoch musí byť prilepená k rámu okna. To sa dá dosiahnuť aplikáciou fólie pod tesnenie, napríklad na hliníkové alebo plastové rámy.

Ak pracujete s dreveným rámom, môžete použiť 6 až 8 mm silikónový spoj. V tomto prípade musí byť silikón neutrálne zosieťovaný a kompatibilný s okennými fóliami. Ak radšej nepoužívate silikón, k dispozícii sú aj tesniace pásky na okrajové časti určené na inštaláciu okenných fólií.

A teraz k našej druhej kategórii: Bezpečnostné okenné fólie pre budovy.

Hammer hitting glass with ImagePerfect logo

Čo sú bezpečnostné okenné fólie pre budovy?

Používajú sa na ochranu budov pred agresívnym útokom alebo násilným vniknutím a na zabránenie škodám spôsobeným vandalizmom.

Ochrana (na rozdiel od bezpečnosti) znamená vysokú úroveň ochrany, preto je priemerná hrúbka fólií 300 mikrónov, čo je dva až trikrát viac ako pri bezpečnostných fóliách. Bezpečnostné fólie BWF nielenže zabraňujú zraneniam. Minimalizujú možnosť agresívnych útokov alebo krádeží vlámaním cez zasklievacie systémy – najzraniteľnejšie miesto v budove.

Môžete si predstaviť rozsah budov, ktoré môžu byť dodatočne chránené. Od obchodov a bánk až po firemné, obytné, cirkevné a priemyselné budovy. Ako aj vysokobezpečnostné priestory využívané armádou, vládou, mimovládnymi organizáciami, medzinárodnými inštitúciami a bezpečnostnými zložkami.

Certifikácia a aplikácia

Tieto aplikácie musia spĺňať požiadavky európskej normy EN356 pre sklo v budovách, Bezpečnostné zasklenie: Testovanie a klasifikácia odolnosti proti manuálnemu útoku.

Bez ohľadu na značku sú bezpečnostné fólie predávané spoločnosťou Spandex nezávisle testované a certifikované podľa normy EN 356, trieda P2A. To znamená, že sú navrhnuté tak, aby vydržali „skúšku pádom z tvrdého telesa“. Pri tomto teste sa používa oceľová guľa s hmotnosťou 4,11 kg zhodená z výšky troch metrov, ktorá simuluje náraz tupou silou.

Bezpečnostné fólie sa podľa definície aplikujú na vnútorný povrch skla. Rovnako ako bezpečnostné fólie sa musia aplikovať na okraje, aby spĺňali požadovanú normu, a to buď inštaláciou pod tesnenie, alebo použitím 8 až 10 mm silikónového tmelu na prilepenie okrajov k dreveným okenným rámom. Aj v tomto prípade sa použije neutrálne zosieťovaný silikón vyhovujúci okenným fóliám.

Rastúci trh 

Teraz môžete vidieť výhody oboch týchto okenných fólií. Len v strednej Európe rastie predaj okenných fólií pre stavebníctvo o 11 až 16 % ročne, pretože dopyt koncových zákazníkov po týchto aplikáciách sa zvyšuje. Tento trh sa rozhodne oplatí využiť.

Ako môže pomôcť Spandex

V spoločnosti Spandex máme široké portfólio BWF od popredných značiek ako Avery Dennison, ImagePerfect™ a 3M, ktoré spĺňajú všetky normy.

Všetky naše bezpečnostné a ochranné okenné fólie sa vyrábajú v najvyššej kvalite a majú vynikajúce optické vlastnosti. Navyše majú odolné proti poškriabaniu a silné tvrdé vrstvy, vďaka ktorým sa ľahko čistia a udržiavajú. V závislosti od podmienok môžu vydržať až 20 rokov.

Máme možnosti na vnútorné a vonkajšie použitie a niektoré bezpečnostné fólie ponúkajú aj vlastnosti na ochranu pred slnkom a klimatické vlastnosti – pokrývajú všetky potreby vašich klientov.

Neviete, ktorú fóliu si vybrať?

Náš tím pre spoluprácu so zákazníkmi a špecialisti na predaj vám poskytnú odborné poradenstvo týkajúce sa konkrétneho prostredia, v ktorom pracujete, a príslušného skleneného povrchu.

Ak chcete získať viac informácií o bezpečnostných okenných fóliách zo Spandex, navštívte náš obchod, alebo sa obráťte na náš tím špecialistov na okenné fólie pre budovy.

Author – Holger Geiser

Holger Geiser má 30-ročné skúseností v oblasti protislnečých a funkčných okenných fólií, ktoré využíva na to, aby pomohol našim zákazníkom využiť príležitosti na rast. Spoločnosť Spandex ponúka výrobcom reklamy, grafiky a aplikátorom hlboké znalosti týchto špeciálnych produktov a ich aplikácií, čím podporuje trh vizuálnej komunikácie pri rozvoji ďalších zdrojov príjmov na architektonickom a stavebnom trhu.

PREDCHÁDZAJÚCE

Ďalšie

Share This