Stappen maken op onze weg naar duurzaamheid

door Andrew Coulsen, CEO

De weersomstandigheden over de hele wereld in 2022 zijn een herinnering aan de impact van klimaatverandering en de dringende noodzaak voor ons om snel te handelen voor de toekomst van onze planeet.

Als CEO neem ik mijn verantwoordelijkheid serieus om positieve verandering binnen Spandex te stimuleren. Sinds mijn komst bij het bedrijf in 2021, werk ik nauw samen met het leiderschapsteam en ons Directeur van de afdeling ‘Duurzaamheid’ om de positieve stappen die we kunnen nemen te verkennen en een duidelijke route uit te stippelen.

Toen we in Mei 2022 ons merk rebrandden was één van de sentimenten achter de concentrische cirkels in ons nieuwe logo, het streven naar een circulaire economie. Daarmee bedoelen we het zoeken naar manieren om de materialen die we maken en distribueren opnieuw te gebruiken en te recyclen. We zijn ook vastbesloten om steeds meer milieuvriendelijke oplossingen te vinden bij de inkoop van onze componenten en de ontwikkeling van producten, zodat ook onze klanten kunnen bouwen aan een duurzame bedrijfsvoering.

Om onze aandeelhouders te informeren –  en ook om onszelf verantwoordelijk te houden –  hebben we een duurzaamheidssectie toegevoegd aan onze website. Ik nodig u hierbij uit deze te bezoeken en te lezen over onze vijfpuntenstrategie voor duurzaamheid. Hierin ontdekt u enkele voorbeelden van de vooruitgang die we al hebben geboekt

Dit is geen eenvoudige weg voor een bedrijf, maar wél een essentiële. In het geval van Spandex erkennen we, dat veel van onze materialen van plastic (PVC) zijn gemaakt. We zijn ons dus terdege bewust van onze impact op het milieu. De keerzijde is dat onze producten duurzaamheidsvoordelen kunnen opleveren voor klanten. Decoratieve folies kunnen een rol spelen bij het minimaliseren van het gebruik van natuurlijke grondstoffen in architectuur en interieurinrichting, terwijl functionele producten, zoals zonwerende raamfolies, klanten kunnen helpen het energieverbruik te verminderen. De argumenten zijn zelden zwart-wit.

We distribueren -naast onze eigen producten- ook een reeks aan materialen van derden. Onze weg naar duurzaamheid is dus nauw verbonden met die van de merken waarvan wij materiaal en apparatuur verkopen. We juichen de inspanningen van onze partners dan ook toe. Velen boeken grote vooruitgang op dit gebied.

Bij onze eigen producten houden we rekening met duurzaamheid in ontwerp en ontwikkeling, bijvoorbeeld door gerecycled PET te gebruiken in sommige van onze textielproducten. Met de volledige controle over de grondstoffen die we gebruiken, kunnen we -waar mogelijk- lokaal of regionaal inkopen.

De start van ImagePerfect EverGreen

ImagePerfect EverGreen banner

Dit jaar is een enorm opwindende mijlpaal in onze vooruitgang op het gebied van het milieu, nu we ImagePerfect EverGreen, lanceren. Ons eigen assortiment print- en signfolies die 100% PVC-vrij zijn  en voorzien van een oplosmiddelenvrije lijm op waterbasis.

IP EverGreen, gecreëerd en geproduceerd door Eikon, de productontwikkelings- en productietak van de Spandex Groep, biedt visuele communicatiebedrijven een aantrekkelijk alternatief voor PVC. Dit doen we met een holistische benadering van verantwoordelijkheid voor het milieu, van rugpapier tot aan de lijm van de productverpakking.

Zoals ik opmerkte na mijn terugkomst van FESPA 2022, weten we dat onze visuele communicatieklanten actief op zoek zijn naar oplossingen die hen en hun klanten echt kunnen helpen bij het maken van milieuvriendelijkere keuzes. Wij willen klaar staan om hen te ondersteunen.

ImagePerfect EverGreen is nu beschikbaar voor klanten over de hele wereld via het Spandex-distributienetwerk. Het is competitief geprijsd met conventionele op PVC gebaseerde alternatieven, zodat signmakers en grafische producenten deze positieve keuze kunnen maken zonder in een discussie over de kosten te geraken.

Positieve stappen

Solar panels in a field of flowers

Afgezien van deze belangrijke productinnovatie, hebben we ook echt positieve vooruitgang geboekt in onze productie-activiteiten. 47% van de elektriciteit die door onze bedrijven wordt gebruikt, is afkomstig uit herbruikbare energiebronnen. Terwijl ons investeringsplan voorziet in de installatie van zonnepanelen op sommige van onze faciliteiten, waardoor onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen nog verder zal afnemen.

In Zwitserland, waar we ons hoofdkantoor hebben, compenseren we de CO2 die door onze vervoerders wordt uitgestoten. En wat onze eigen logistiek betreft, zijn we op weg nog veel verder te gaan. In het Verenigd Koninkrijk, waar onze eigen productiefaciliteit is gevestigd, minimaliseren we bewust het aantal leveringen tussen de fabriek en ons magazijn teneinde onze ecologische voetafdruk te verkleinen

We analyseren ook actief onze Scope 1-3-uitstoot van broeikasgassen, afval en watergebruik, hetgeen ons in staat zal stellen een norm vast te stellen en te onderscheiden waar we kunnen verbeteren.

Individuele acties en collectieve inzet

Uiteindelijk gaat duurzaamheid niet over aantallen en doelen, maar over het welzijn van mensen. De eerste pijler in onze duurzaamheidsstrategie erkent dan ook het feit, dat onze medewerkers het belangrijkste bedrijfsgoed zijn. Voornoemde veranderingen verankert hun persoonlijke gezondheid en welzijn binnen de gezamenlijke zakelijke prioriteiten.

Evenzo kunnen al onze mensen, met een weloverwogen investering in opleiding en sterk leiderschap het goede voorbeeld geven. Ze zijn hiermee aanjagers van verandering door kleine dagelijkse aanpassingen thuis en op de werkplek aan te brengen en luid hun stem te laten horen wanneer ze een betere manier zien om dingen te doen.

Onze vooruitgang in de richting van verantwoordelijkheid voor het milieu zal zich niet manifesteren  met verklaringen en beleid alleen, maar vooral met positieve acties van elk individu binnen ons bedrijf.

Andrew Coulsen Headshot

Auteur – Andrew Coulsen

Andrew Coulsen is de CEO van Spandex Group, een van ’s werelds grootste leveranciers van materialen, signsystemen, displays en apparatuur voor de signmaking-, grafische, architecturale en voertuigwrappingmarkten.

Voorgaand

Volgende

Share This