Viktigaste materialegenskaperna vid helfoliering och optimism bland folierare

För några veckor sedan detaljstuderade vi resultaten av vår kundundersökning om helfoliering för bilar. Denna marknad utgör en så stor tillväxtmöjlighet för våra kunder. Här vill vi dela med oss av några av resultaten från undersökningen.

Foliens egenskaper

De som svarade på enkäten listade de fem viktigaste egenskaperna de söker efter när de ska köpa färgad folie. Foliens formbarhet (60 %), lyftmotstånd i djupa kanaler (56 %), foliens repositionerbarhet (46 %), utbud av färger (45 %) och långsiktig resistens mot färgblekning (41 %).

På Spandex har vi ett stort utbud av folier för helfoliering som uppfyller de attribut som rankades högt i undersökningen. Med vårt breda produktsortiment kan vi förse kunderna med ett brett urval av färg- och specialfolier. Kunderna har stora valmöjligheter för sina specifika krav.

Orderkvantitet, helfoliering i specialfärger

De tillfrågades om hur mycket de skulle beställa. 55 % uppgav att de bara skulle beställa en rulle. 3 % skulle beställa mellan 7 och 10 rullar. Detta är i linje med hur våra kunder arbetar. Merparten av dem är små företag som fokuserar på enskilda jobb. De kan också sakna det resurser som krävs för att kunna ha ett enormt lager med material. Detta innebär att de beställer rullar per jobb. De undersöker vad de behöver på daglig basis och beställer med vetskapen att vi levererar snabbt. De vet att materialet kommer att levereras för att jobbet ska kunna startas i tid.

Optimism bland folierare

Marknaden är optimistisk när det gäller framtida tillväxt för helfoliering under 2016. 70 % av folierarna förväntar sig att öka sina inköp av färgad folie. Nästan hälften förväntar sig en ökning av inköpen med minst 10 %. Av de svarande så säger 5 % att de förväntar sig en ökning av sina inköp med hela 50 % eller mer.

Eftersom de flesta av de tillfrågade i undersökningen är små företag med fem anställda eller färre, är det kul att se att deras förtroende är så högt när det gäller foliering.

Tillväxten kan förklaras med ökad efterfrågan på foliering. Det har underlättats av den höga kvaliteten och innovationen inom folieringsteknik och ett imponerande utbud av färger och specialeffekter. Dessutom är fler och fler kunder kreativa när det gäller vad de folierar, vilket naturligt ökar den potentiella marknadens storlek. Efterfrågan på foliering av andra typer av fordon och föremål ökar. Det kan vara båtar, cyklar, jetskis, dörrar, möbler, helikoptrar osv.

Bilfoliering är en lukrativ och blomstrande marknad som kan öppna upp en mängd möjligheter för ditt företag. På Spandex har vi produktportföljen, erfarenheten och kundservicen för att hjälpa dig att snabbt etablera dig på denna marknad.

Tidigare

Nästa

Share This