Solfilm och säkerhetsfilm – Tips & råd för val och installation

Vad kan man åstadkomma med sol- och säkerhetsfilm? Jo, en mängd saker. Glas och fönster är ett väldigt trevligt material som vi ofta använder i våra byggnader. Det ger ett trevligt intryck. Det släpper in ljus. Går ofta att öppna för att ventilera rummen etc. Glas är också ofta använt inomhus för att skapa rum i rummet eller andra avgränsningar. T.ex. konferensrum eller räcken.

Men glas är egentligen ett rätt olämpligt material för oss människor. Kan vara rent ut sagt farligt. Det är hårt, vasst och tämligen skört. Och trots att många tror det så begränsar glas inte UV-strålning på något sätt. Glas i sin rena form släpper igenom allt UV-ljus, vilket i sin tur bidrar starkt till att inredning bleknar och att material bryts ner. Det är också i grunden ett rätt dåligt isolerande material. För oss i kalla norden så har det tidigare oftast medfört kallras och höga värmekostnader då äldre glaskonstruktioner var allt annat än energieffektiva.

I dag råder konstigt nog ofta det omvända. Speciellt i moderna kontorshus. Vi använder fortfarande oftast glaskonstruktioner för ”vinterbruk” som behåller värmeenergin inne i fastigheterna när vi i realiteten kyler många fastigheter från februari till november. Att det dessutom kostar ca 3 gånger mer att kyla en fastighet än att värma den gör inte saken bättre. Vi använder också ofta stora fönster i våra fastigheter för att ta tillvara så mycket vi kan av det befintliga ljuset. Som bekant är det rätt mörkt i Norden under långa tider under året. Dessvärre innebär detta inte bara höga kostnader för att kyla bort instrålad solenergi utan även att det lätt kan bli för ljust i lokalerna med överstrålning i bildskärmar.

Om du har frågor om sol- och säkerhetsfilm, maila vår expert Magnus Garpedal på glas@spandex.com.

Solfilm och dess fördelar

Vi kan med solfilmer, från våra leverantörer, åtgärda en hel del av glasens negativa egenskaper utan att ta bort de positiva.

 • Idag finns det i praktiken osynliga solenergifilmer som är oerhört effektiva på att minska instrålad solenergi utan att de märks eller syns av brukaren. Osynliga från både in- och utsidan.
 • Solfilm klarar oftast av myndigheternas K-märkning. De ändrar inte utseendet på äldre skyddade fasader.
 • Det finns solskyddsfilmer som t.o.m. ökar möjligheterna att se in igenom ett fönster genom att minska reflektionen. Kan vara bra i ett skyltfönster där butikerna vill exponera sina produkter.
 • Att solfilm dessutom tar bort nästan allt UV-ljus gör inte saken sämre. Nästintill 100% av UV-ljuset blockeras. Blekning minskas radikalt.
 • Solfilm kan användas till att minska insynen. Speciellt de metalliserade filmerna såsom silver och brons kan användas till att minska insyn.
 • Solfilm kan användas till att minska överstrålningen inne i en lokal, d.v.s. problemet med att få solljus i bildskärmar.

Se solfilmer från 3M
Se solfilmer från ImagePerfect

Varför säkerhetsfilmer?

Säkerhetsfilm mot inbrott

Säkerhetsfilmer kan användas till att lösa många av de säkerhetsmässiga problemen som finns med glas. Det finns idag ett antal normer för vilket sorts glas det ska vara i olika konstruktioner, t.ex. i räcken. Det måste vara ett säkerhetsklassat glas i en viss klass. Eller brandklassning av glas. Tämligen ofta stöter man på glas av fel typ i offentlig miljö och att då istället för att byta ut hela glaset endast montera en säkerhetsfilm är en klart mer ekonomiskt fördelaktig lösning.

Det är två Europanormer som styr val av säkerhetsfilm: EN356 och EN12600. Varje klass finns i en mängd underklasser. T.ex. B1 eller P2. Vilken klass man behöver styrs av beställarens krav. Det finns säkerhetsfilmer för nästan alla klasser förutom de med de allra högsta kraven på skydd. T.ex. skottsäkra glas går att åstadkomma i teorin men i praktiken är det ogenomförbart med säkerhetsfilmer.

De vanligaste orsakerna till att man väljer säkerhetsfilmer är:

 • Inbrottsskydd, eller snarare försvårande av inbrott
 • Skydd mot vandalisering
 • Skydda människor mot glassplitter
 • Skydda inredning mot glassplitter
 • Fallskydd när felaktigt glas har valts i t.ex. räcken
 • Terrorskydd, t.ex. bomber

I Sverige känns det rätt avlägset med terror och bombhot men faktum är att bl.a. USA klassar Sverige som ett högriskland när USA:s högsta representanter besöker Sverige. Vi har haft två politikermord i modern tid. Olof Palme och Anna Lindh. Vi har haft minst två terroraktioner. Lastbilen på Drottninggatan och självmordssprängningen på samma gata några år tidigare. Utan att de flesta av oss ens tänker på det så finns det ett förhöjt hot mot många verksamheter idag i Sverige: Migrationsverket, Polisen, Brandkåren, domstolarna, advokatkontor, kommunverksamheter såsom socialkontor m.fl. Det finns massor av verksamheter där de som arbetar känner sig hotade på något sätt. Med hjälp av säkerhetsfilmer kan vi minska denna otrygghet till en nivå som känns mer hanterbar.

Se säkerhetsfilmer från 3M
Se säkerhetsfilmer från ImagePerfect

Spandex kan idag med hjälp av våra leverantörer erbjuda er hjälp med:

 • Energiutredningar – skapa energirapporter som underlag till investeringskalkyler. Vi använder samma program och processer som de etablerade energikonsulterna som finns på marknaden. En typisk solenergiinstallation har en återbetalningstid på 3-4 år. Det förekommer både kortare och längre återbetalningstider. Beroende på ort, läge, och glastyper så påverkas investeringskalkylerna mycket. Det är upp till beställaren att bedöma vad som är en rimlig återbetalningstid. Vi presenterar rapporten objektivt.
 • Glasutredningar – Det är oerhört viktigt att säkerställa att glasen inte spricker. Egentligen gäller detta även för dekor på glas. Vi ser ofta dekor på glas som inte är helt säker. En mörk dekor i form av en självhäftande folie kan orsaka sprickbildning i glas om man inte tänker sig för. En solenergifilm eller annan folie påverkar glasets egenskaper i olika grad. Via en speciell process så analyserar vi glasen och beräknar filmernas påverkan så att risken för glassprängning uteblir.
 • Hjälp med garanti – Några av tillverkarna tar över garantin från glastillverkarna. Monterar man film eller folie på ett glas så faller alla garantier från glastillverkarna. Och glas kan vara hysteriskt dyra. Via olika garantipaket så kan man ersätta fabriksgarantin med en totalgaranti som omfattar både ny fönsterfilm, nya glas och montering om man skulle ha otur. De flesta folietillverkare har garantier men som inte innefattar glas eller ens monteringskostnaden för filmen. Det är även vanligt att ju längre in i garantitiden man är desto mindre blir ersättningen om något skulle hända. 3M:s garantipaket omfattar ny folie, glas och montering under hela garantitiden om något skulle hända och projektet var godkänt och registrerat hos 3M.
 • Utbildning och certifiering av montörer, projektledare och säljare. Vi kan idag erbjuda utbildning som innebär att man blir certifierad 3M-installatör och får ta del av 3M:s omfattande garantipaket.

Några tips att tänka på vid försäljning och installation av solfilm:

 • Stäm av förväntan med hur filmerna kommer att påverka utseendet på glasen. En silverfilm är billig och effektiv men påverkar utseendet rätt mycket. En ”osynlig” film påverkar utseendet mindre eller inte alls men kostar också mer.
 • Alla metalliserade filmer måste förseglas. Det betyder att kanterna ska förseglas med en mögelavvisande silikon. Marint silikon är ett exempel.
 • För att klara klassningarna så ska säkerhetsfilmer förankras i karm. Beroende på klass så kan detta ske på olika sätt. Oftast använder man ett polyuretanlim.
 • Alla fönsterfilmer ska monteras med en liten springa till karm eller list. 1-3 mm är normalt. Det är för att montagevattnet ska gå att pressa bort och för att undvika att eventuella mjukgörare i glaslisterna inte ska påverka filmerna. Oftast döljer man springan med silikon men det finns vissa filmer som man kan montera utan att försegla kanterna. Då kan springan bli synlig.
 • Använd rätt verktyg. Det är tämligen enkelt att repa glas och fönster om man använder fel verktyg.
 • Förbered beställaren på att det kommer att bli en och annan prick under folien efter installation. Vi arbetar inte i en klinisk miljö. Det går inte att få till ett 100-procentigt resultat. Det finns riktlinjer för vad som tillåts som är framtagna av vår branschorganisation, GCF – Glass and Glazing federation.
 • För att man ska få ta del av 3M:s omfattande garantipaket så måste man dels vara certifierad, dels ska objektet vara registrerat korrekt hos 3M och vara korrekt projekterat och monterat.

Solfilm - vi hjälper dig

Hör av dig till oss om du har frågor om installation eller funktioner med sol- och säkerhetsfilm. Vi hjälper dig att hitta rätt lösning. Maila vår expert Magnus Garpedal på glas@spandex.com.

Andra artiklar om fönsterfilm:

Tidigare

Nästa

Share This