Lönsamma möjligheter med skydds- och säkerhetsfilmer för fönster

av Holger Geiser, specialist inom fönsterfilmer för byggnader på Spandex Group

Följ oss på LinkedIn för att inte missa det senaste.

Skydds- och säkerhetsfilmer för fönster kan vid första anblicken uppfattas som en nischmarknad, men de kan faktiskt vara ett lättillgängligt sätt att få ert företag att växa. Om ni har erfarenheter av att installera självhäftande fönsterfilmer för skyltfönster, fordon och skyltar är fönsterfilmer för byggnader (BWF) ytterligare ett område som ni med fördel kan ge er in på.

Jag har tidigare pratat om möjligheterna med solskyddsfilmer. En annan lönsam marknad är montering av självhäftande glasfilmer för säkerhet och skydd.

Låt oss först titta på skyddsfilmer.

Vad är skyddsfilmer för fönster?

Enkelt uttryckt skyddar transparenta skyddsfilmer de som vistas i en byggnad från skador orsakade av krossat glas. Till exempel om någon skulle ramla in i en glasruta. Filmen fungerar som ett laminat som gör glaset splittersäkert, bevarar helheten i glasrutan och håller ihop glasskärvorna. Detta förhindrar skärsår och rivsår och därmed skador på personer som är i byggnaden.

Filmerna kan monteras i alla byggnader med ett normalt glassystem bestående av floatglas såsom skolor, förskolor, universitet och offentliga byggnader.

Certifiering och installation

I Europa kräver hälso- och säkerhetslagstiftningen att glas i byggnader överensstämmer med den europeiska standarden EN12600 – Motstånd mot mänsklig påverkan. Laminerat glas är testat mot denna standard, men vanligt ”floatglas” kan bara uppfylla standarden om det är uppgraderat med en korrekt monterad skyddsfilm.

Detta öppnar upp för stora möjligheter för montörer av skyddsfilmer.

Själva fönsterfilmen måste testas och certifieras av ett oberoende ackrediterat offentligt institut. Dessa filmer delas in i två kategorier: Standard Class 2B2 och Higher Class 1B1. Dessa hänför sig till filmens motståndskraft och tjocklek som sträcker sig från 100 till 240 mikron beroende på produkt och klassificering.

En annan sak som man ska vara medveten om är kantförsegling. För att skyddsfilmerna ska överensstämma med den föreskrivna standarden måste de kantförseglas till fönsterramen. Detta kan man uppnå genom att installera filmen under packningarna, till exempel på aluminium- och plastramar. Vid arbeten med träramar kan man applicera en silikonsträng på 6 till 8 mm. I detta fall måste silikonet vara neutralt tvärbundet och förenligt med fönsterfilmer.

Och nu till vår andra kategori: Säkerhetsfilmer för fönster i byggnader.

Hammer hitting glass with ImagePerfect logo

Vad är säkerhetsfilmer för fönster i byggnader?

Dessa används för att skydda byggnader mot aggressiva angrepp och inbrott och för att förhindra skador på grund av skadegörelse.

Säkerhet (till skillnad från skydd) indikerar en hög skyddsnivå vilket gör att filmerna kommer att vara i genomsnitt 300 mikron, vilket är två till tre gånger tjockare än för skyddsfilmer. BWF-säkerhetsfilmer förhindrar inte bara skador. De minimerar också risken för aggressiva angrepp eller inbrott av typen smash-and-grab genom glasrutor som är den mest sårbara punkten i en byggnad.

Det är lätt att tänka sig många olika byggnader som kan ha nytta av ett extra skydd. Från butiker och banker till företag, bostäder, religiösa byggnader och industribyggnader. Och även högsäkerhetsklassade byggnader som används av militär, regering, icke-statliga organisationer, internationella institutioner och säkerhetsstyrkor.

Certifiering och installation

I Europa måste dessa installationer uppfylla EN 356, den europeiska standarden för glas i byggnader, säkerhetsglas: Testning och klassificering av motståndsförmåga mot manuellt angrepp.

Oavsett varumärke är de säkerhetsfilmer som säljs av Spandex oberoende testade och certifierade enligt EN 356, klass P2A. Vilket betyder att de är utvecklade för att klara ett ”hard body drop test”. I detta används en stålkula på 4,11 kg som tappas från en höjd på tre meter för att motsvara effekten av en attack med ett trubbigt föremål.

Säkerhetsfilmer ska alltid installeras på insidan av glaset. Liksom skyddsfilmer måste de kantförseglas för att överensstämma med den föreskrivna standarden, antingen genom montering under packningarna eller genom att lägga en silikontätning på 8 till 10 mm för kantförsegling till träfönsterramar. Även här med ett neutralt tvärbundet silikon som är förenligt med fönsterfilm.

En växande marknad

Ni kan nu se fördelarna med dessa två typer av fönsterfilmer. Bara i Centraleuropa ökar försäljningen av BWF-filmer med 11–16 % varje år, i takt med att slutkundernas efterfrågan ökar. En marknad som det definitivt är värt att ta sig in på.

Hur Spandex kan hjälpa

På Spandex har vi ett brett utbud av BWF-filmer från 3M som uppfyller alla standarder.

Alla våra skydds- och säkerhetsfilmer för fönster tillverkas på högsta produktkvalitetsnivå och har utmärkta optiska transparensegenskaper. Dessutom har de reptåliga och starka hardcoat-ytor vilket gör dem lätta att rengöra och underhålla. Beroende på förhållanden kan de hålla i upp till 20 år.

Vi har olika alternativ för intern och extern montering som täcker alla era kunders behov, och vissa säkerhetsfilmer erbjuder även sol- och klimatstyrningsegenskaper.

Är ni osäkra på vilken film ni ska välja?

Vårt kundserviceteam och våra säljspecialister kan ge expertråd för den specifika miljö ni arbetar i och för den glasyta det gäller.

För mer information om skydds- och säkerhetsfilmer för fönster från Spandex, besök vår butik eller kontakta oss för att prata med vårt specialistteam för BWF-filmer.

Författare – Holger Geiser

Holger Geiser har 30 års erfarenhet av fönsterfilmer som han använder för att hjälpa Spandex-kunder att dra nytta av tillväxtmöjligheterna med solskyddsfilmer och funktionella filmer. Holger erbjuder skyltmakare, grafikproducenter och montörer en ingående kunskap om dessa specialprodukter och deras tillämpningar som hjälper företag inom visuell kommunikation att utveckla ytterligare intäktskällor på marknaderna för byggnadsteknik och byggnadsfönster.

Tidigare

Nästa

Share This