Prisjusteringar april/maj 2022

Vi ser att situationen på världsmarknaden fortfarande är utmanande för våra leverantörer. Den osäkra situationen, råvarubrist, fortsatt uppgång i råvarupriser och ökande transportkostnader gör att vi är tvungna att justera priserna på ett antal produkter.

Prisjusteringarna genomförs 2022-04-11 och 2022-05-01 – se nedan.
Denna sida kan komma att uppdateras.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!
Jussi Heinämäki, VD

 

Produkter

Genomförs 2022-04-11

3A Kapa 4%
3A Dispa 7%
HP-bläck – 821, 831, 871 4%
Aluminium, konverterad 12%
Kunstdunger 7%
CHT 7%
Orafol 4-6%
Suntek Automotive 10%
Epta 6-10%
Berger 3%
Pongs 3,5%

 

Genomförs 2022-05-01

Avery 5%

 

Med reservation för ev. felskrivning

 

Tidigare

Nästa

Share This