Framsteg på vägen till hållbarhet

av Andrew Coulsen, CEO, Spandex Group

Extrema väderhändelser världen runt under 2022 har varit en bister påminnelse om hur starkt klimatförändringar påverkar oss alla. Det visar hur viktigt det är för oss att agera snabbt för att rädda planetens framtid.

Som företagsledare tar jag mitt ansvar att driva en positiv förändring inom Spandex på största allvar. Jag kom in i organisationen 2021. Sedan dess har jag ett nära samarbete med ledningsteamet och vår hållbarhetschef för att utforska de positiva steg vi kan ta och staka ut en tydlig väg framåt.

När vi skapade vår nya profil i maj 2022 var en av tankarna bakom cirklarna i vår nya logga att visa våra ambitioner att åstadkomma en cirkulär ekonomi. Det innebär att vi söker sätt att återanvända och återvinna de material vi tillverkar och säljer. Vi är också noga med att köpa in och utveckla miljömässigt ansvariga produkter och lösningar. Det kan hjälpa våra kunder skapa miljösmarta, hållbara företag.

För att informera berörda parter – och visa vad vi förbinder oss att uppfylla – har vi skapat en avdelning om hållbarhet på vår webbsida (endast på engelska). Välkommen att besöka sidan! Där kan du läsa vår hållbarhetsstrategi och ta del av några exempel på de framsteg vi redan gjort.

Det är inte en lätt resa för något företag, men det är avgörande. När det gäller Spandex erkänner vi att många av våra material tillverkas av plast, så vi är väl medvetna om vår miljöpåverkan. Den andra sidan av myntet är att våra produkter kan ge våra kunder hållbarhetsfördelar. Dekorativa laminat kan spela en roll för att minska användningen av råvaror i arkitektur och inredning, medan funktionella material som solskyddande fönsterfilm kan hjälpa kunder att dra ner på energiförbrukningen. Argumenten är sällan svarta eller vita.

Vi distribuerar också ett brett utbud av produkter från tredje part utöver våra egna. Vår väg mot hållbarhet är alltså nära sammanflätad med de varumärken vars material och utrustning vi säljer. Vi hyllar våra partners för deras egna ansträngningar. Det är många som gör stora insatser på miljöområdet!

För våra egna produkter tänker vi alltid på hållbarhet i design och utveckling. Ett exempel är att vi använder återvunna PET-flaskor i några av våra textilprodukter. Eftersom vi har full kontroll över de råvaror vi använder, köper vi lokalt eller regionalt där det är möjligt.

Lansering av ImagePerfect EverGreen – miljösmarta material

ImagePerfect EverGreen banner

2022 har varit en spännande milstolpe i vår miljösmarta utveckling. Vi släppte ImagePerfect EverGreen, vårt eget utbud av miljösmarta folie, film och laminat för print och skylt, som är 100% PVC-fria och använder ett vattenbaserat adhesiv, fritt från lösningsmedel.

IP EverGreen har skapats och tillverkats av Eikon, Spandexgruppens utvecklings- och tillverkningsavdelning. Det ger företag inom visuell kommunikation ett tilltalande alternativ till PVC. IP EverGreen tar hänsyn till varje aspekt av hållbarheten, från liner till adhesiv till förpackning.

Som jag påpekade när jag återvände från FESPA 2022 (artikel på engelska), vet vi att våra kunder inom visuell kommunikation aktivt söker lösningar som på allvar kan hjälpa dem och deras kunder göra miljösmarta val, och vi är redo att hjälpa dem med det.

ImagePerfect EverGreen är tillgängligt för kunder i hela världen genom Spandex distributionsnätverk. Priset är konkurrenskraftigt gentemot traditionella PVC-baserade alternativ, så skyltmakare och grafiker kan göra det positiva valet utan att behöva hamna i en diskussion om kostnaderna.

Positiva steg mot hållbarhet

Solar panels in a field of flowers

Utöver denna stora innovation på produktområdet har vi också tagit några riktigt positiva steg i vår drift. 47% av den elektricitet som används i företaget kommer från förnyelsebara källor. I vår investeringsplan har vi lagt in att installera solpaneler på några av våra anläggningar. Det minskar vårt behov av fossila bränslen ytterligare.

På vårt huvudkontor i Schweiz klimatkompenserar vi koldioxiden från våra transportföretag, och vi planerar att gå mycket längre när det gäller logistiken. I Storbritannien, där vi har vår tillverkningsanläggning, minskar vi medvetet leveranser mellan fabriken och lagret för att minska vårt koldioxidavtryck.

Vi analyserar också aktivt våra utsläpp av växthusgaser i scope 1-3, vårt avfall och vattenanvändning. Detta gör det möjligt för oss att ange ett mål och identifiera våra förbättringsmöjligheter.

Individuella handlingar, kollektivt åtagande

Hållbarhet handlar dock inte om siffror och målsättningar – det viktiga är människor. Den första pelaren i vår hållbarhetsstrategi är att de anställda är vår största och viktigaste resurs. Personalens hälsa och välfärd är en nyckelprioritet inom företaget.

Genomtänkta investeringar i utbildning och ett starkt ledarskap som föregår med gott exempel visar att alla som arbetar hos oss kan påverka. Vi gör det genom att göra små justeringar hemma och på arbetsplatsen och att dela med sig när de ser något som kan förbättras.

Våra framsteg på vägen mot miljöansvar bygger inte enbart på uttalanden och policydokument. Det vilar på de positiva handlingar som varje enskild individ gör i vårt företag.

Andrew Coulsen Headshot

Författare – Andrew Coulsen

Andrew Coulsen är CEO för Spandex Group, en av världens ledande återförsäljare av material, skyltsystem, display och utrustning för skylt-, grafik-, inrednings- och fordonsfolieringsbranschen.

Tidigare

Nästa

Share This