Robíme pokroky na našej ceste k trvalej udržateľnosti

Andrew Coulsen, CEO

Extrémne výkyvy počasia na celom svete v roku 2022 boli jasnou pripomienkou vplyvu klimatických zmien a naliehavej potreby urýchlene konať v záujme budúcnosti našej planéty.

Ako riaditeľ skupiny Spandex beriem vážne svoju zodpovednosť za presadzovanie pozitívnych zmien v rámci spoločnosti Spandex. Od môjho nástupu do spoločnosti v roku 2021 veľmi úzko spolupracujem s tímom vedenia a riaditeľom oddelenia pre trvalú udržateľnosť. Pravidelne prehodnocujeme pozitívne kroky, ktoré môžeme podniknúť a na základe týchto výsledkov si stanovujeme jasný plán.

V roku 2022 sme zmenili značku- logo, pričom jeden z kruhov v našom novom logu predstavuje našu snahu o obehové hospodárstvo. Tým máme na mysli hľadanie spôsobov, ako opätovne využívať a recyklovať materiály, ktoré vyrábame a distribuujeme. Máme tiež pevný záväzok získavať a vyvíjať ekologicky zodpovedné výrobky a riešenia, ktoré pomôžu našim zákazníkom budovať udržateľnejšie spoločnosti.

Aby sme informovali našich akcionárov (a tiež preto, aby sme sa sami sebe zodpovedali), pridali sme na naše webové stránky sekciu o enviromentálnej zodpovednosti. Prečítajte si o našej päťbodovej stratégii pre trvalú udržateľnosť a zistite, aké pokroky sa nám už podarilo dosiahnúť.

Táto cesta nie je pre žiadnu firmu jednoduchá, ale je nevyhnutná. V spoločnosti Spandex si uvedomujeme, že mnohé materiály v našom portfóliu sú vyrobené z plastu. Preto sme si vedomí nášho vplyvu na životné prostredie. Odvrátenou stranou je, že naše výrobky môžu zákazníkom priniesť výhody v oblasti udržateľnosti. Dekoratívne fólie môžu zohrávať významnú úlohu pri minimalizácii používania surovín v architektúre a interiéroch. Funkčné materiály, ako sú napríklad protislnečné ochranné okenné fólie, môžu zákazníkom pomôcť znížiť spotrebu energie. Argumenty sú zriedkakedy čiernobiele.

Okrem vlastných výrobkov distribuujeme aj širokú škálu materiálov tretích strán. Preto naša cesta k trvalej udržateľnosti je úzko prepojená s cestou značiek, ktorých materiál a zariadenia dodávame. Chválime našich partnerov za ich vlastné úsilie: mnohí z nich robia v tejto oblasti tiež veľký pokrok.

V prípade našich vlastných materiálov zohľadňujeme trvalú udržateľnosť pri navrhovaní a vývoji. Napríklad pri niektorých našich textilných výrobkoch používame recyklovaný PET. Keďže máme plnú kontrolu nad surovinami, ktoré používame, môžeme podľa možnosti nakupovať lokálne alebo regionálne.

Uvedenie série ImagePerfect EverGreen

ImagePerfect EverGreen banner

Rok 2022 bol veľmi zaujímavým míľnikom v našom pokroku v oblasti ochrany životného prostredia. Uviedli sme na trh ImagePerfect EverGreen, náš patentovaný rad digitálnych a reklamných fólií, ktoré vôbec neobsahujú PVC a používajú lepidlo na báze vody

Túto sériu vytvorila a vyrobila spol. Eikon, vývojová a výrobná zložka skupiny Spandex Group. ImagePerfect EverGreen ponúka firmám podnikajúcim v oblasti vizuálnej komunikácie atraktívnu alternatívu k PVC, pričom využíva holistický prístup k environmentálnej zodpovednosti, a to už od podkladového papiera cez lepidlo až po obal výrobku.

Po návrate z veštrhu FESPA 2022 som poznamenal, že naší tákazníci v obalsti vizuálenj komenikácie hľadajú riešenia, ktoré im a ich zákazníkom môžu pomôcť prispievať k tovrbe zospovednejších rozhodnutí. My chceme byť prioravení ich podporiť.

ImagePerfect EverGreen je už dostupný zákazníkom na celom svete prostredníctvom distribučnej siete Spandex. Jeho cena je porovnateľná s bežnými alternatívami na báze PVC, takže signmakery a grafici môžu urobiť túto pozitívnu voľbu bez toho, aby sa museli zaoberať otázkou nákladov.

Pozitívne kroky

Solar panels in a field of flowers

Okrem tejto významnej inovácie produktov sme urobili niekoľko skutočne pozitívnych krokov aj v niektorých našich prevádzkach. Až 47% elektrickej energie, ktorú využívajú naše spoločnosti, pochádza z obnoviteľných zdrojov. Náš investičný plán počíta s aplikáciou solárnych panelov v niektorých našich prevádzkach, čo ešte viac zníži našu závislosť od fosílnych palív.

Vo Švajčiarsku, kde je sídlo spoločnosti, kompenzujeme emisie uhlíka, ktoré využívajú naše doručovateľské spoločnosti. V oblasti logistiky máme v úmysle ísť ešte ďalej. V Spojenom kráľovstve, kde sa nachádza náš výrobný závod, vedome minimalizujeme dodávky medzi továrňou a naším skladom, aby sme znížili uhlíkovú stopu.

Aktívne tiež analyzujem emisie skleníkových plynov, odpady a spotrebuj vody v rozsahu 1 až 3, čo nám umožní stanoviť výcohdiskovú úroveň a určiť, kde sa ešte môžeme zlepšiť.

Kroky jednotlivcov, skupinový prístup

V konečnom dôsledku trvalá udržateľnosť nie je o číslach a cieľoch, ale predovšetkým o ľuďoch. Prvý pilier našej stratégie trvalej udržateľnosti hovorí, že naši zamestnanci sú naším najväčším bohatstvom. A tento pilier preto zakotvuje ich zdravie a pohodu ako kľúčovú prioritu našej organizácie.

Vďaka premysleným investíciám do školení a silnému vedeniu môžu byť všetci naši zamestnanci tiež nositeľmi zmien tým, že budú vykonávať malé každodenné činnosti doma a na pracovisku a upozornia na ne, keď uvidia lepší spôsob vykonávania vecí.

Náš pokrok smerom k enviromentálnej zodpvoednosti sa nedosiahne vyhláseniami a politikami, ale pozitivínnymi činmi každého jednotlivca.

Andrew Coulsen Headshot

Autor – Andrew Coulsen

Andrew Coulsen je generálnym riaditeľom (CEO) spoločnosti Spandex Group, ktorá je jedným z popredných svetových dodávateľov materiálov, sign a displej systémov a zariadení pre signmakerov, grafikov, a pre trhy s architektonickými riešeniami a polepmi vozidiel.

.

PREDCHÁDZAJÚCE

Ďalšie

Share This