Děláme pokroky směrem k trvalé udržitelnosti

Andrew Coulsen, generální ředitel 

Extrémní povětrnostní události na celém světě v roce 2022 byly jasnou připomínkou dopadů změny klimatu a naléhavé potřeby urychleně jednat v zájmu budoucnosti naší planety.

Jako generální ředitel skupiny Spandex beru vážně svou odpovědnost za prosazování pozitivních změn ve společnosti Spandex. Od svého nástupu do společnosti v roce 2021 velmi úzce spolupracuji s vedením společnosti a s ředitelem pro trvalou udržitelnost. Pravidelně přezkoumáváme pozitivní kroky, které můžeme podniknout, abychom stanovili jasný plán.

V roce 2022 jsme změnili logo, přičemž jeden z kruhů v našem novém logu představuje náš závazek k oběhovému hospodářství. Tím máme na mysli hledání způsobů, jak znovu používat a recyklovat materiály, které vyrábíme a distribuujeme. Rovněž jsme pevně odhodláni získávat a vyvíjet ekologicky odpovědné produkty a řešení, které našim zákazníkům pomohou budovat udržitelnější společnost.

Abychom informovali naše akcionáře (a také abychom byli zodpovědní), přidali jsme na naše webové stránky sekci o enviromentální odpovědnosti. Podívejte se do ní, a prečtěte si o naší pětibodové strategii trvalé udržitelnosti a zjistěte, jakého pokroku se jsme již dosáhli.

Tato cesta není pro žádnou společnost snadná, ale je nevyhnutelná. Ve společnosti Spandex si uvědomujeme, že mnoho materiálů v našem portfoliu je vyrobeno z plastu. Proto jsme si vědomi našeho dopadu na životní prostředí. Odvrácenou stranou je, že naše výrobky mohou přinášet našim zákazníkům výhody v oblasti udržitelnosti. Dekorativní fólie mohou hrát významnou roli při minimalizaci spotřeby surovin v architektuře a interiérech. Funkční materiály, jako např. protisluneční ochranné okenní fólie, mohou zákazníkům pomoci snížit spotřebu energie. Argumenty jsou málokdy černobílé.

Kromě vlastních výrobků distribuujeme také širokou škálu materiálů třetích stran. Proto je naše cesta k udržitelnosti úzce spjata s cestou značek, jejichž materiály a zařízení dodáváme. Chválíme naše partnery za jejich vlastní úsilí: mnozí z nich v této oblasti také dělají velké pokroky.

V případě našich vlastních materiálů zohledňujeme udržitelnost při navrhování a vývoji. Například u některých našich textilních výrobků používáme recyklovaný PET. Protože máme plnou kontrolu nad surovinami, které používáme, můžeme nakupovat pokud možno lokálně nebo regionálně.

Uvedení série ImagePerfect EverGreen

ImagePerfect EverGreen banner

Rok 2022 byl velmi zajímavým mílníkem v našem pokroku v oblasti ochrany životního prostředí. Uvedli jsme na trh ImagePerfect EverGreen, naši patentovanou řadu digitálních a reklamních fólií, které jsou zcela bez PVC a používají lepidlo na vodní bázi.  

Tuto sérii vytvořila a vyrobila spol. Eikon, vývojová a výrobní pobočka skupiny Spandex Group, která nabízí společnostem zabývajícím se vizuální komunikací atraktivní alternativu k PVC, přičemž k odpovědnosti za životní prostředí přistupuje komplexně, od podkladového papíru přes lepidlo až po obal výrobku

Po návratu z veletrhu FESPA 2022 jsem si všiml, že naši zákazníci z oblasti vizuální komunikace hledají řešení, která by jim a jejich zákazníkům pomohla činit ekologicky odpovědnější rozhodnutí. Chceme být připraveni je podpořit.

ImagePerfect EverGreen je nyní k dispozici zákazníkům po celém světě prostřednictvím distribuční sítě Spandex. Jeho cena je srovnatelná s běžnými alternativami na bázi PVC, takže výrobci nápisů a grafici mohou učinit tuto pozitivní volbu, aniž by museli řešit otázku nákladů.

Pozitivní kroky

Solar panels in a field of flowers

Kromě této významné inovace výrobků jsme učinili několik skutečně pozitivních kroků v některých našich činnostech. Až 47 % elektrické energie, kterou naše společnosti využívají, pochází z obnovitelných zdrojů. Náš investiční plán zahrnuje použití solárních panelů v některých našich provozech, což dále sníží naši závislost na fosilních palivech.

Ve Švýcarsku, kde společnost sídlí, kompenzujeme emise oxidu uhličitého používané našimi doručovacími společnostmi. V oblasti logistiky hodláme jít ještě dál. Ve Velké Británii, kde se nachází náš vlastní výrobní závod, vědomě minimalizujeme dodávky mezi továrnou a naším skladem, abychom snížili uhlíkovou stopu.

Aktivně také analyzujeme naše emise skleníkových plynů, odpady a spotřebu vody na stupnici od 1 do 3, což nám umožní stanovit výchozí hodnoty a určit, kde se ještě můžeme zlepšit.

Individuální kroky, skupinový přístup

Udržitelnost nakonec není o číslech a cílech, ale o lidech. První pilíř naší strategie udržitelnosti říká, že naši zaměstnanci jsou naším největším bohatstvím. A tento pilíř proto zakotvuje jejich zdraví a pohodu jako klíčovou prioritu naší organizace.

Také díky promyšleným investicím do školení a silnému vedení mohou být i všichni naši zaměstnanci nositeli změn tím, že budou provádět drobné každodenní činnosti doma i na pracovišti a když uvidí lepší způsob, jak věci dělat, upozorní na ně.

Našeho pokroku směrem k enviromentální odpovědnosti nedosáhneme prohlášeními a zásadami, ale pozitivními činmi každého jednotlivce.

Andrew Coulsen Headshot

Autor – Andrew Coulsen

Andrew Coulsen je generálním ředitelem (CEO) u společnosti Spandex Group, jednoho z předních světových dodavatelů materiálů, sign a displej systémů a zařízení pro výrobu reklamy, grafických designérů, architekturu a polepy vozidel.

.

Předchozí

Další

Share This